آموزش

alirezaabbasi ژوئن 3, 2020

منوی اصلی عملکرد دستگاه کپی: منوی اصلی دستگاه کپی اطلاعات زیر را نشان می دهد: نمایش عملکرد: عملکرد مورد استفاده، برای مثال کپی کردن نمایش داده می شود. قسمت نمایش پیام: این قسمت توضیح مختصری از عملکرد و یا وضعیت فعلی دستگاه را در قالب پیام نشان می دهد. قسمت نمایش وضعیت تجهیزات: این  قسمت […]