آموزش آی پی دستگاه کپی توشیبا

در بعضی از مواقع پیش می آید که آی پی دستگاه کپی توشیبا شما صفر یا تغییر میکند.

این آموزش برای تغییر و ثبت آی پی در دستگاه کپی مدل های زیر است:

1.دستگاه کپی توشیبا 2508

2.دستگاه کپی توشیبا 3008

3.دستگاه کپی توشیبا 3508

4.دستگاه کپی توشیبا 4508