alirezaabbasi اکتبر 12, 2019

Copy Handling : در این قسمت نحوه مرتب کردن برگه بعد چاپ را میتوانید مشخص کنید . موارد مرتب کردن برگه ها در زیر بیان شده است.

2 . 2-Sided Printing : در این قسمت میتوانید چاپ دوطرفه را انتخاب و حاشیه ان را تنظیم کنید

Long Edge: در این قسمت کاغذ در محور عرضی دورو میشود

Short Edge: در این قسمت کاغذ در محور طولی دورو دو رو میشود

3 . Number of pages per Sheet : در این قسمت کار چاپ چنیدن کار در یک صفحه چند تکه ای انجام میشود

Direction of Print : قسمت تعیین شروع و پایان چاپ

Left to Right: چاپ از چپ به راست

Right to Left: چاپ از راست به چپ

3 . Staple : در این قسمت تعیین می کنید که دستگاه پس از چاپ به کدام قسمت منگنه بزند

Upper Left: قسمت بالا سمت چپ منگه بزند

Upper Right: قسمت بالا سمت راست منگنه بزند

Center Top:  دو منگنه در قسمت بالا وسط بزند

Middle Left: دو منگنه در قسمت چپ وسط کاغذ بزند

Center Double : دو عدد منگنه در وسط کاغذ و بزند و از وسط تا کند

نکته * : برای اجرایی گزینه های 4،5،6 باید دستگاه شما دارای فینیشر باشد در غیر این صورت این گزینه ها غیر فعال میباشد برای شما

5 . Hole Punch :

Center Top  : در صورت فعال کردن این گزینه دو عدد پانچ بالا وسط انجام میشود

 Middle Left: در صورت فعال کردن این گزینه دو عدد پانچ در وسط سمت راست یا چپ انجام میشود

6 . Folding : اگر میخواهید بعد از چاپ کاغذ شما از وسط تا بخورد،این گزینه را فعال کنید.

7 . Use Custom Margin : برای تنظیم حاشیه صفحات چاپی در این قسمت میتوانید تنظیم کنید.وقتی رو گزینه کلیک کردید به قسمت Details بروید و حاشیه را در قسمت Custom Margin تنظیم کنید .

8 .  Poster Print: در این قسمت میتوانید یک کار را بیش تر از یک صفحه چاپ کنید.شما میتوانید یک تصویر بزرگ ایجاد کنید و یک پوستر بزرگ درست کنید.

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های ضروری با علامت (*) مشخص شده اند.