آموزش پرینت از طریق کامپیوترUSB

آموزش درایور دستگاه کپی توشیبا به صورت تصویری و نوشتاری است. تمامی تب ها گام به گام آموزش داده شده. گام اول تب basic است برای دیدن آموزش تصویری و نوشتاری به لینک زیر مراجعه کنید.   آموزش تب basic — تصویری    آموزش تب basic — نوشتاری    گام بعدی تب Finishing است و برای دیدن آموزش آن به لینک زیر مراجعه کنید.   آموزش تب Finishing — تصویری   آموزش تب Finishing — نوشتاری